Đối tượng Khách hàng

Distributor

Trứng trang điểm ——Nhà phân phối

Agent

Bông trang điểm ——Đại lý

Wholesaler

Trứng và Bông trang điểm ——Người bán buôn

Middleman

Bột silicone ——Người trung gian

Trader

Trứng làm đẹp không cao su ——Người giao dịch

End customer

Bàn chải trang điểm --Khách hàng cuối cùng