Văn hóa công ty

Enterprise purpose

Mục đích doanh nghiệp:Tập trung vào trải nghiệm của khách hàng, tạo nên thương hiệu ngôi sao và là nhà cung cấp dịch vụ được khách hàng tin tưởng!

Sứ mệnh doanh nghiệp:Không ngừng sáng tạo và nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm xốp dán tường!

Tâm nhìn chiến lược công ty:để làm cho thế giới sạch hơn, lành mạnh hơn và tươi đẹp hơn!

Giá trị thương hiệu:tập trung, chính trực, chia sẻ, đôi bên cùng có lợi!

Triết lý kinh doanh:đổi mới, cải tiến, dịch vụ và ổn định!

Khái niệm tài năng:vừa có năng lực, vừa có chính trị liêm khiết, biết tận dụng tài năng của mình!

Khái niệm dịch vụ:dựa trên dịch vụ, tồn tại dựa trên chất lượng và tìm kiếm sự phát triển trên nền tảng khoa học!

Khái niệm chất lượng:Thị trường là biển cả, chất lượng là con tàu, và chất lượng là cánh buồm!

Business philosophy
Company culture

Văn hóa công ty:Cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết và hữu nghị!

Khẩu hiệu của công ty: Ngày nay, tôi coi công ty như ngôi nhà của mình;ngày mai, công ty sẽ tự hào về tôi!

Mục tiêu dài hạn:để đạt được thành công lớn, trung thực và thịnh vượng!