Mô tả Sản phẩm

Hiển thị sản phẩm bột Puff

Powder Puff Product Display 01
Powder Puff Product Display 03
Powder Puff Product Display 02
Powder Puff Product Display 04

Hiển thị sản phẩm Puff

Puff Product Display 01
Puff Product Display 02
Puff Product Display 03-2
Puff Product Display 04
Puff Product Display 03-1
Puff Product Display 05

Kích thước đo bằng tay Beauty Egg

Beauty Egg Manual Measurement Size
Different Packing

Đóng gói khác nhau