Nguyên liệu thô

Cosmetic Egg

Trứng mỹ phẩm: NON-LATEX

SILICONE TRANSPARENT POWDER PUFF

SILICONE POWDER POWDER PUFF: SILICONE

Make-Up Powder Puff

Phấn phủ trang điểm: Non-Latex

Make-Up Brush

Cọ trang điểm: Sản phẩm bằng gỗ, Lông vũ, Không cao su

Make-Up Box

Hộp trang điểm: Sản phẩm thép không gỉ, Giấy, Bọt biển

Make-Up Powder Puff-2

Bột trang điểm: Latex, Non-Latex, Sponge, Cloth Bag