R & D

R & D

Phạm vi ứng dụng của Trứng trang điểm

R & D-2

Trứng trang điểm có màu sắc khác nhau được sử dụng cho các bộ phận khuôn mặt khác nhau của cơ thể.

R & D-3

Thành phẩm có nhiều màu sắc và kiểu dáng khác nhau của những quả trứng làm đẹp.

R & D-4

Màu sắc khác nhau và phong cách kích thước sản phẩm trứng làm đẹp.

R & D-5

Các màu sắc khác nhau và các phong cách trang điểm khác nhau của phấn phủ, sử dụng các loại phấn khác nhau để trang điểm.

Nhóm R & D

Chúng tôi đang nghiên cứu phát triển sản phẩm mới và cập nhật và nâng cấp công nghệ cho các kiểu dáng sản phẩm khác nhau.

R & D Team